RMD Research Kontakt

RMD Research Sp. z o.o.
ul. Złota 61 lok. 100
00-819 Warszawa
tel. +48 608 429 781
mail: biuro@retailmarketdata.pl

NIP 527 27 07 058
KRS 0000 487139