RMD Research Ludzie

Założycielami i twórcami firmy RMD Research są:

  • dr Tomasz Harasimowicz – Prezes Zarządu, z wykształcenia fizyk, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego; przez 15 lat pracował w firmie MEMRB na stanowisku menedżera zespołu badawczego w Dziale Obsługi Klienta, a następnie przez ponad rok w firmie Nielsen Polska na podobnym stanowisku.

  • Kypros Evangelides – posiada wykształcenie ekonomiczne /studiował na SUNY, Albany/; przez niemal 20 lat pracował w firmie MEMRB, przez kilkanaście lat pełniąc funkcję Dyrektora MEMRB w Polsce.

  • Anna Bandurow – Członek Zarządu; absolwentka Politechniki Warszawskiej; związana z firmą MEMRB niemal od początku jej działalności w Polsce; pracowała w Dziale Realizacji Badań Panelowych i Kodowania na stanowisku menedżera działu.

  • Andrzej Franciszkiewicz – Członek Zarządu; studiował w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim; ponad 14 lat pracował w firmie MEMRB na stanowisku menedżera w Dziale Kontroli Jakości Danych.

  • Jarosław Puchalski – Członek Zarządu; studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej; związany z firmą MEMRB niemal od początku jej działalności w Polsce; przez ponad 18 lat kierował Działem Przetwarzania Danych na stanowisku menedżera działu.

  • Mariusz Dacka – Członek Zarządu; Ekspert IT.

  • Jan Sabak - Ekspert IT.