RMD Research Profil

Działalność firmy RMD Research to przede wszystkim szeroko rozumiane badania Retail Audit – monitorowanie i analiza sprzedaży handlu detalicznego.
Badania te prowadzone są na reprezentatywnym panelu sklepów, obejmującym zarówno handel nowoczesny – sieciowe sklepy wielkopowierzchniowe, jak i handel tradycyjny reprezentowany przez mniejsze, niezależne sklepy. Badania obejmują również inne kanały sprzedaży detalicznej takie, jak apteki, kioski czy sklepy internetowe.
W rezultacie tych badań, prowadzonych w regularnych odstępach czasu, uzyskiwane są dane rynkowe pokazujące sprzedaż, udziały rynkowe, średnie ceny oraz dystrybucję produktów w badanych typach sklepów.
Wyniki tych badań, dające szczegółową informacją o rynku detalicznym, stały się obecnie niezbędnym narzędziem pracy działów sprzedaży czy marketingu producentów i dystrybutorów działających na rynku.